Coast Guide TR

Göcek Körfezi

Fethiye  Körfezi’nin batı yakasında, irili ufaklı adaların, yükselen, alçalan ağaçlarla kaplı dağların arasına gizlenmiş onlarca mükemmel koyun bulunduğu Türkiye kıyı şeridinin en güzel körfezlerinden biri.

Bu başlık kapsamında; Kapıdağ Yarımadası’nın kuzey doğusundaki Ağa Limanı (36°37’06”N - 28°52’57”E) ile kuzeyde dağların eteğindeki Göcek (36°45’11”N - 28°56’08”E) beldesine kadar olan bölgeyi ele alacağız.

Derin suyun içinde, irili ufaklı, korunaklı koyları ile yat turizminin en önemli merkezlerinden biridir.

Kıyıları, coğrafi olarak, Göcek ve Dalaman beldeleri alanları içindedir. Genelde bakir, ulaşımı olmayan noktalardır. Körfezin batısındakiler de, Dalaman’a ve Göcek’e bağlanan yollar bulunur.

Güneyden, kuzeye en fazla 10, doğudan batıya en fazla 3 mil  mesafedeki bölge içinde, her türlü ihtiyaca ulaşma imkanı vardır. Bölge, yoğun turizm alanı olduğundan, bir çok imkan bölge içine taşınır.

Körfez içindeki yüksek derinlikler, koylarda demirlemeye, barınmaya olanak sağlayan seviyelere iner. Genel olarak tüm havalara kapalı olan koylarda, şartların sertleşmesi durumunda dahi, birbirine yakın korunaklı noktalara geçiş yapma imkanı bulunur.

Bölgede, dikkat edilmesi gereken önemli mevkiler ;

1)    Büyük Yassıca Adası’nın yarım mil doğusundaki 2 topan ada ve çevre döküntüleri.

2)    Büyük Yassıca Adası’nın kuzeydoğusunda, hemen adaya yakın ve Göcek Adası’na doğru 100 metre açılan küçük Ada ve döküntüleri.

3)    Göcek Körfezi içinde, Boynuzbükü ile Yassıcalar arsındaki Yılanlı Ada sığlıkları(Topburnu Sığlığı). Bu sığ alan güney-kuzey yönünde 800 metre uzunluğunda bir alana yayılmıştır. Bazı yerlerinden geçit verse de, dikkatli olmak gerekir. Körfezi içindeki seyir yolunun tam üstünde olan bu tehlikeli alanı belirginleştirmek için bir fener (Fl (2) 10s 6.5m 5M) bulunur.

Yöre tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi ve ılık geçen kış ayları yöre iklimini genel olarak karakterize eden başlıca unsurlardır. En sıcak iklim kuşağında yer alan bölgenin sıcaklık ortalamaları oldukça yüksek değerlerdedir. Ortalama sıcaklık 30 derece civarındadır. Yerleşimin coğrafik durumu (dağların denize dik olması) sebebiyle iç kesimler kıyıdan daha fazla yağış almaktadır. Nem oranı diğer sahil kentlerine göre düşüktür.

Bölge bitki örtüsü, kıyıda makiler ve daha yüksek yerlerde Konifer ormanlarından meydana gelir. Bu ormanlar Pinus nigra (Karaçam), Pinus bruita (Kızılçam) ve Cedrus sp. (Sedir) ormanlarıdır. Kıyılarda fundalıklar, zeytinlikler, meşelikler ve narenciye bulunmaktadır. Ayrıca dere içlerinde, deltalarda ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde yetişen Liquidambar orientalis (Günlük ağacı) ormanları endemik türler arasında yer alır.

Meltem rüzgarı, Kapıdağ Yarımadası’nın alçak tepelerinden girip, körfezin kuzeyine doğru yayılır. Koylara kıvrılır, Göcek beldesi önlerinde güneye dönüşür.

Meltemin dışarıda kuvvetli olduğu günlerde, batıya açık yerlerde sağanaklar oluşturur. Geceleri kuzeyden eser. Koyların konumuna göre etki yaratır. Çok kuvvetli sağanaklar da oluşabilir.

Körfeze, her noktadan rahat bir şekilde girilir. Derinlik fazladır, tehlike oluşturmaz.

Körfeze girecek motor yatların, içerdeki hız sınırlarından etkilenmemek için, ulaşacakları mevkiinin doğusuna kadar körfez dışından yaklaşmalarında fayda vardır. Yine ayni motor yatların, süratli gitmeyi tercihleri durumunda, seyirlerini Körfez dışından gerçekleştirmeleri gerekir.

Koylarda, elektrik hemen hemen hiç temin edilmez. Ancak su yönünden bir sıkıntı yoktur. Bir çok çeşme ve su kaynağı vardır.

Bazı koylarda, birbirinden farklı restoranlar ve iskeleleri bulunurken, bazılarında sadece doğanın kendisi bulunur. Seçenek yatçılara kalır.

Büyük bir yat turizm alanı olmasından dolayı, günlük ve haftalık ticari teknelerin özellikle temmuz ağustos aylarında trafikleri bir hayli fazladır. Özellikle günlük teknelerin koyları ziyaret saatlerini, koylarla ilgili sayfalardan bulabilirsiniz. Güzel ama gündüz yoğun olan koylara gün ortasında girmektense, eğer yelkenli iseniz, eşsiz Fethiye Körfezinde yelken yaparak günü değerlendirdikten sonra bu koylara girebilirsiniz.

Göcek Körfezi “Özel Çevre Koruma” kapsamındadır. Ayrıca;

04/05/2010 tarihinde yürürlüğe giren, “GÖCEK KÖRFEZİ İLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI” kanunu ile  yatların ve yatçıların körfezden yaralanma şekilleri kurala bağlanmış oldu.

Buna göre:

1) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında yer alan Kullanımı Kısıtlanan Alanlarda atık sular için depolama tankı olmayan gemiler geceleyemez.

 2) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarına giren gemiler bağlama noktalarına yat limanı, iskele, mapa ve şamandıralara bağlamak zorundadır. Kullanımı kısıtlı alanlar haricinde sadece karada mapalara bağlanmak şartıyla demirleme yapılması serbesttir.

Göcek - Dalaman koylarında gemileri ağaçlara bağlamak yasaktır. Gemiler; sadece var olduğu yerlerde iskele, rıhtım, şamandıralar ile mapalar arasına bağlanır. Şamandıra olmayan alanlarda sadece karada bağlanma yerine bağlanmak kaydıyla demirleme yapılabilir.

2010 yılında yürürlüğe giren bu kanunla, tüm koylara mapalar konuldu. Bu mapaların dışında ağaçlara bağlanmak yasaklanmıştır. Ayni şekilde, 2010 yılında bazı koylara güvenli bağlanacak şamandıralar yerleştirilmiştir. Şamandıraların olduğu mevkilerde demir atmak yasaklanmıştır. İlgili koy sayfalarından, şamandıralı koyları görebilirsiniz.

3) Göcek Körfezi ve Göcek- Dalaman koylarında gemilerde Gürültü Kirliliği Yönetmeliğine aykırı olarak müzik yayını yapılması yasaktır. Gemilerde yapılacak sosyal etkinlikler Katrancı adasının güney kıyılarında yapılabilir.

Bu maddede görüldüğü gibi, koylarda gürültü kirliliğine izin verilmemektedir.

 4) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında gemilerin konaklama yerlerinde ve koy içlerinde güvertede açıkta mangal yakmak yasaktır.

 5) Göcek Körfezi ve Göcek–Dalaman Koylarına gelen gemiler; atık sularını, slaç, balast suyu ve kirli balast ile çöplerini Göcek Körfezindeki atık alım tesisine ve/veya atık alım gemisine vermek zorundadır. Hiçbir şekilde denize deşarj yapılamaz. 

6) Katı atıklar; Yat mola noktaları, Kille Koyu ve Sarsala Koyunda yerleştirilen konteynerlere bırakılması zorunludur.  Bu noktalar dışında katı atıklar hiçbir koya bırakılmaz.

Bu konularda, gerek Göcek Belediyesi, gerek Turmepa tekneleri, sıvı ve katı atıkları periyodik seferleri ile ya da telefonla aranıldığında bizzat gelerek almaktadırlar.

Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları içerisinde seyir, can, mal ve çevre emniyeti gerekleri ve atık alım faaliyetleri haricinde gemiden gemiye ve kara tankerinden gemiye petrol ve diğer zararlı maddelerin transferini yapmak kesinlikle yasaklanmıştır.”

7) Göcek-Dalaman Koylarında Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınması şartıyla jetski hariç su sporları yapılabilir.

8) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları içerisinde pilotaj hizmeti alan gemiler ve su sporları hariç diğer gemi veya su aracı ile en fazla 6 deniz mili sürat yapılabilir.

9) Göcek - Dalaman Koylarında günübirlik gezi tekneleri, 10.00 – 20.00 saatleri arasında yat mola noktaları ile ekteki haritada belirlenen Göcek körfezi, 10) Göcek Adası güneyi, Zeytinli Adası ve Domuz Adası, Yassıca Adası batı kısmı, Sarsala, Taşyaka, Boynuzbükü, Atbükü, Günlüklü, Kargılı, Kille, Merdivenli, Kurşunlu, Uzunali ve Tersane Adası Yaz Limanı Koylarına girebilirler. Günübirlik gezi teknelerinin bu saatler arasında kıyı tesislerinin bulunduğu koylar ile bu maddede sayılan koyların haricindeki Göcek - Dalaman Koylarına girmesi yasaktır. Ancak, Günübirlik gezi teknelerinin yat mola noktası olan koylara girişleri her zaman serbesttir. Göcek ve Dalaman Koylarında, kıyı tesislerinin iskele ve rıhtımları ile şamandıralar ve mapalar haricinde gemi ve su araçlarının bağlı bulunması; Liman Başkanlığı’nın belirlediği ve bu Koruma Kullanma Esasları kapsamında belirlenen demirleme sahaları haricinde gemi ve su araçlarının demirlemesi yasaktır.

Bu kapsamda;

Göcek Körfezi (Göcek Adası kuzeyi dahil) olarak tanımlanan ve

36°44’32”N-28°55’42” E (OSMANAGA)

36°44’58”N-28°57’94” E   (GCKADAKZ)

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alanda Göcek Liman mevzuatında yer alan demirleme sahaları dışında gemiler ve su araçlarının demirlemesi yasaktır.

C) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında deniz çayırlarının korunması amacıyla;

a) Göcek Adası

36°44’12”N-28°56’20”E

36°44’14”N-28°56’10”E

36°43’25”N-28°56’00”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan ve

36°43’40”N-28°56’57”E

36°43’52”N-28°56’46”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

b) Kış Limanı

36°40’39”N-28°54’43”E

36°40’44”N-28°54’43”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

c) Kurşunlu Koyu

36°38’16”N-28°51’59”E

36°38’00”N-28°52’21”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

ç) Sarsala koyu

36°39’56”N-28°51’32”E

36°39’33”N-28°51’28”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

d) Sıralıbük koyu

36°40’47”N-28°51’55”E

36°40’27”N-28°51’57”E

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alanda demirleme yapılamaz, mevcut iskele, rıhtım, şamandıralar ile mapalar arasına bağlanabilirler.

e) Yassıca adaları ve Zeytinli Ada

36°42’44”N-28°55’57”E

36°42’32”N-28°55’46”E

36°42’00”N-28°55’28”E

36°41’34”N-28°55’34”E

36°41’51”N-28°55’58”E

36°42’39”N-28°56’07”E

bu koordinatlarla çevrili alanda demirleme yapılamaz. Şamandıra ile mapalar arasına bağlanılabilir.

Ancak Yassıca adaları Dil Burnu mevkiindeki;

36°42’39”N-28°56’03”E

36°42’38”N-28°56’01”E

36°42’37”N-28°56’01”E

36°42’35”N-28°56’01”E

Koordinatlarında yer alan şamandıra ve mapalara saat 10:00 ile 20:00 arası deniz turizm araçlarından olan günübirlik gezi tekneleri, saat 20:00 ile 10:00 arası bunun dışındaki gemilerin bağlı kalmaları serbesttir.

HARİTA     : 

3122

Kanunla ilgili diğer esaslara;

www.ockkb.gov.tr/haritaa.swf

adresinden ulaşabilirsiniz.

Körfezde sağlıkla ilgili sorunlar için, Göcek beldesindeki olanaklar her yönüyle yeterlidir. Ayrıca koylardaki vakalara müdahale amaçlı Göcek beldesi merkezli özel bir sağlık kuruluşuna ait 40 mil sürat yapan bot ve personeli 24 saat hizmet verir.

Teknelerin yaşayabilecekleri sualtı sorunlarıyla ilgili, Yassıca Adaları’nda bulunan bir merkezden dalgıçlık hizmeti verilebilir.

Yat turizminin merkezi olan Göcek’te, bir çok yat malzemeleri satan mağaza ve konularının uzmanı atölyeler bulunur.

Göcek, en olanaklı, en güzel marinalarıda bünyesinde bulundurur.

Bölgede ulaşım, bazı koylardan kısıtlı imkanlarla sağlansa da, Göcek, karayolu ve hava yolu ulaşımı yönünden seçeneklerle dolu bir beldedir. Bu bölgenin adeta içinde sayılan, Uluslararası Dalaman Havaalanı pisti, körfezin kuş uçuşu 7 kilometre batısındadır.

Göcek Körfezi, görülmesi, yaşanması gereken en önemli yerlerden biridir.

Koyların kullanımında, kurallara uymayan teknelerin ihbar edilebileceği ve acil durum telefon numaraları;

Sahil Güvenlik     : 158 /0252-645 27 02

Jandarma              : 0252-645 10 23

Orman Yangını     : 177

Sağlık Ocağı          :  112 / 0252-645 11 77

Hızlı Sağlık Botu   : 0549-554 43 30

Göcek Belediyesi   : 0252-645 10 30

Turmepa                : 0252-645 31 47

Dalgıçlık Hizmeti   : 0539-814 21 92

Göcek Körfezi Video