• Barglia(Tuzla-Varvil)

    Bellerophonun yakın arkadaşı Bargylos, Pegasus, kanatlı atın attığı bir çifte ile ölür, Bellerophon, arkadaşı anısına bu kenti kurmuştur. Efsaneye göre, semaya bakan tanrıça tapınağına yakın, Artemis Kinyas tapınağına sahip olan kente ne yağmur ne kar yağarmış. Bu dönemde kent sikke bastırmıştır.

    Büyük İskender, Bargyliayı  M.Ö 2.yy da üs olarak kullanmıştır. Bu döneme ait bulgular çok azdır. Ciddi anlamda arkeolojik kazı yapılmamıştır. Bu alan bugün, tuz yataklarından dolayı Tuzla olarak anılmaktadır. 

    Şehir sur ve su kemer kalıntılarının Roma dönemine aittir. Göl kıyı yolu İskender dönemine aittir.