• Bizans Batığı (Wreck From Byzantine Era)

  Yassıada’da bulunan 7. yüzyıl batığıdır. Süngerci Kemal Aras tarafından bulunmuş ve George Bass tarafından kazılan, adanın doğu tarafında batan bir çok gemiden sadece bir tanesidir. Deniz seviyesinin hemen altında kalan kayalıklara çarparak batan gemiler burayı adeta bir gemi mezarlığı meydana getirmişlerdir.

  Bu gemilerden biri yaklaşık 900-1000 amfora taşıyan, 20 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde bir 7. yüzyıl gemisi idi. Yaklaşık 60 ton taşıma kapasitesi olan bu gemi, 1961-1964 yılları arasında ve George Bass ve ekibinin gerçekleştirdiği 3533 dalışla bilimsel metotlarla kazıldı. Eğimli, akıntılı bir yerde ve 32 ila 36 metre arasında değişen bir derinlikte bulunan batık buluntuları, 18 yıl süren çalışmalar sonucunda temizlenmiş ve tarihlendirilmiştir. Gemide bulunan objeler arasında balık ağlarını, mutfak çanak çömleğini, zıpkını, üzerinde Georgios yazısı bulunan büyük bir kantarı sayabiliriz. Ayrıca kazıda bulunan çok sayıda amfora Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesinde sergilenir.

  Gemide bulunan ve İmparator Heraklius dönemine tarihlenen 15 adet Altın ve Bronz para geminin tarihlenmesine yardım etmesi acısından çok büyük önem taşırlar. Öte yandan 24 yağ kandili, demir çapalar da tarihlendirmeye yardım ederler.

  Geminin kuzeyden güneye doğru güçlü bir rüzgarın yardımı ile seyir ederken Yassıada yakınında kayalıklara çarpıp battığı sanılır. Yassıada sahilinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta batan bu batık gemi yapma tekniği konusunda bize verdiği bilgi açısından da önemlidir.

  Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi kurucusu Oğuz Alpözenin hazırladığı broşürde, M.S. 7. yüzyılda Bodrum yakınlarında batan Doğu Roma gemisinin kaptanının yaşadığı anlar böyle aktarılıyor...

  5 Haziran;

  Yüce İmparator Herakliusun hükümranlığının 17. yılı (M.S.626). Ben Georgios Kalostulos, kiliseye ait olan bu geminin kaptanı (Naukleros) ve aynı kilisenin papazıyım (Presbiteros). Gün doğumundan önce, Perslere karşı savaşan imparatorluk ordusunun ihtiyacı olan erzakla, Sisam Adası dan Doğu Akdenize doğru, Karia eyaleti yönünde yelken açtık... Yolculuğumuzun güvencesini sağlamak için tanrıya sığındık ve kutsal Azize in bize yol göstermesi için yalvardık. Kıyı şeridi çok tehlikeli olduğundan, geceleri rotamız üzerinde bulunan limanlarda demirleyip, gün boyu yol alacağız.

  6 Haziran;

  Yolculuğumuz sakin bir havada başladı. Sisam, Pelopones yönünde ve henüz arkamızda kaldı. Gece sığınmak için Halikarnassosa ulaşmayı umuyoruz. Yarımadanın önemli limanı Myndosa yaklaşırken, yolu kısaltmak için küçük adalar arasındaki gizli dar geçitten geçmeye çalıştık. Bu tehlikeli geçidi çok defalar kullanmıştım, fakat bu kez tanrı bizim yanımızda olmadı ve sert esen rüzgar aniden batıya dönerek Lodo Adası ı (Yassıada) dönmemize engel oldu. Tanrıya şükür ben ve bütün tayfalar adaya çıkıp kurtulduk..."