• Knidos

    Sanat ve kültür merkezi olarak ün kazanmıştır. M.Ö 400 yılında, komşu 6 federasyona mensup Dor tüccarları tarafından kurulmuştur. Şehir, batı anadolu medeniyetleri arasında en zengin yerleşim yeri olarak anılmaktadır. Hexapolisin Apollo tapınağı Knidosta idi. Knidos, gemi ticari rotası üzerindeki lokasyonuda şehri önemli kılan etkendi.

    Knidosta 2 liman bulunmaktaydı, 1. liman askeri üs, 2.si ise ticari limandı. Liman girişi aslan heykelleri ile süslü idi. Şehir planı Miletli ünlü mimar, Hippodamos tarafından yapılmıştır. Şehrin mükemmel sayılabilecek alt yapı tesisatı vardı.

    Knidos; bilim, mimarlık ve sanat merkezi bir kentti.. Astronomi bilimcisi Eudoxus, şehirde gözlem evini kurmuş, navigasyonun başlangıcı matematiksel teoriler Euclid in yardımıyla Knidosta gerçekleştirmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskendireye Feneri mimarı; Sostratos ta Knidoslu idi. Knidoslular harika şarap imal ederledi.

    Usta heykeltraş; Praksiteles tarafında yapılan çıplak Afrodit heykeli; Dünyadaki ilk çıplak heykeldi. Bu heykel, Kos için yapılmıştır. Ancak Koslular teslimatı kabul etmeyince, heykel Knidosun oldu, çıplak heykelin denizcilere şans getirdiği inancı halk arasında yayılınca, çok miktarda turist Knidosu ziyaret etmiştir. Knidoslular, heykeli hayranlarından korumak için, kolonlar arasına koruma bantı yapmışlar.

    Yapılan kazılarda bu heykelin hiçbir zaman bulunamadığı söylense de, kimi kaynaklar, heykel baş kısmının British Museum depolarında bulunduğunu söylemektedir.