• Kekova

    Denizden yaklaşırken ilk göze çarpan batık Likya mezarları ile tepedeki kale, antik Simena şehrinin M.Ö 5.yy dan kalan en çarpıcı örnekleridir. Kayaya oyulmuş tiyatro tüm şehir nüfusunu içine alabilecek kapasitedir. Buradan güneşin batışını muhakkak izleyin, manzara sizi bin yıl geriye götürecektir. Kekova adası Simena şehrine bekçilik yapar. Kekova M.Ö 5.yy itibarı ile köle ticaret merkezidir. Köyde antik kilise kalıntılarını görebilirsiniz. Şehir, M.S 2.yy da ki depremlerle yerle bir olmuştur. Antik liman kalıntıları su altındadır.