• Faselis (Faselis)

    Faselis, M.Ö 690 yılında Rodos tarafından kurulmuştur. Olimpos gibi, Faseliste Pamfilya nın kolonisidir. Efsaneye göre, Faselis halkı Likyalıdır. Şehir ismini Yunan Phaselo dan almıştır, Yunanca manası; Güzel gemi yapım yeridir. M.Ö 5.yy dan kalan demir paralarda gemi figürleri yer almaktadır. Şehir 80 yıl sure ile Pers kontrolunda kalmıştır. Şehir, daha sonra Attica –Delos konfederasyonuna katılmıştır. M.Ö 2.yyda Attalie (Antalya) kuruluncaya dek, en önemli liman şehridir. Daha sonraki dönemde M.Ö 5.yy da şehir yine Pers hakimiyetine girmiştir.

    Büyük İskender M.Ö 334 yılında şehre geldiğinde kendisine altın bir taç sunulduğu söylenmektedir. M.S 129 yılında İmparator Hadrianın şehre geldiğini, ve buradaki birçok yapının ona kutsandığı bilinmektedir. Şehir, 9.yy da Attalia nın hakimiyetine girmiştir. Tarihçilere göre Attalia nın imarında kullanılan siyah blok taşlar Faselisteki binalardan götürülmüştür.

    Faselis, Arab baskınlarına fazla dayanamamış, 12.yy da Selçukluların hakimiyetine girmiş, takip eden yıllarda da yok olmuştur.

    Hadrian su yolu, Agora ve Tiyatro M.Ö 1 ve 2 yy dan kaldığı bilinmektedir. Efsaneye göre Tanrı Zeus un kızı, zeytin ağacının yaratıcısı Athena, Faselisin baş tanrıçasıdır.