• Perge

  Perge, Pamfilya’nın başşehridir. Yunanlı matematikçi Apollonius, Perge’lidir. Perge, M.Ö 1000 yılında kurulmuştur. Roma döneminde, hiristiyanlığın resmi din olması akabinde,   dini merkez haline gelmiştir. Helenistik dönemde önemli kentlerden biridir. Hadrian döneminde şehir tekrardan inşa edilmiştir.

  Doğu Roma döneminde, Perge ikinci Piskoposluk merkezidir. 7. yy da şehir, Arab akınlarına maruz kalmış, halk zamanla şehri terk etmiştir.

  Roma İmparatorluğu çöküşü akabinde, Perge Selçukluların kontrolüne girmiştir.

  Perge kazıları, 1946 yılında başlamıştır. Bu kazıların sonucunda, 13 bin seyirci kapasiteli, üç ana bölümden oluşan Tiyatro, Stadyum, Agora, Sütunlu Cadde, Helenistik Kapı ve Hamam kalıntılarının arkeolojik restorasyonları tamamlanmıştır.

  Tiyatronun orkestra alanında o dönemde popüler olan gladyatör düğüşleri yapılmakta idi.

  Stadyum antik dönemden günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biridir. Oniki bin kişiliktir.

  Sütunlu Cadde 2 metre genişliğinde bir su kanalı ile ikiye ayrılır.

  Helenistik Kapı, Roma dönemine aittir.

  Hamam kalıntıları kentin en iyi korunmuş yapılarından biridir. Tabandan ısıtma yöntemi uygulanmıştır. Hamam arkeolojik çalışmaları 1980 de tamamlanmıştır.

  Perge kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan tüm objeler, Antalya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.