• Pergamum (Bergama)

  Bergama, Arkaik döneminde küçük bir yerleşimdir. Homer’in İlyada destanında, tanrı Zeus’un Olimpos Dağından, Bergama ya geldiği ve Truva savaşını buradan izlediği belirtilmektedir.

  Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena adına yapılan Athena Tapınağı, Akropol'ün en önemli mekânıydı. Kazılarda Athena Tapınağı’nın birçok parçası Berlin'e götürülerek aslına uygun biçimde orada yeniden kurulmuştur. Bergama’da ise yalnızca temelleri kalmıştır.

  Athena Tapınağı'nın kuzeyinde bir kütüphane vardı. Burası Helenistik dönemin en büyük kitaplıklarından biriydi. Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius, MÖ 41'de kitapların tümünü Mısır Kraliçesi Kleopatra'ya düğün armağanı olarak vermiştir.

  Athena Tapınağı’nın güneyindeki Zeus Sunağı yer alıyordu. Zeus Sunağı, Galatalılara karşı kazanılan zaferin anısına yapılmıştır. Zeus Sunağı da Berlin'e götürülmüş ve onarılarak oradaki Pergamon Müzesi'ne (Pergamon Museum) koyulmuştur.

  Athena Tapınağı'nın batısındaki dik yamaçta, yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro yer alır. Helenistik döneme aittir. Akropol’ün bir başka tapınağı olan Dionysos Tapınağıdır.

  Orta Kent’in önemli alanlarından biri Demeter Kutsal Alanı‘idi.

  Jimnasyium Orta Kent’in en büyük yapı kompleksi idi. Burada çeşitli spor dallarında çalışmalar ve yarışmalar yapılırdı.

  Jimnasyium’un batısında yer alan Asklepios Tapınağı’nın günümüze yalnızca temelleri ulaşmıştır. Hekimlik tanrısı Asklepios adına yapılan tapınak dinsel özelliklerinin yanı sıra tıp alanında araştırma ve deneylerin gerçekleştirildiği bir okuldu. Hastalar, su, müzik ve telkin yoluyla tedavi edilirdi. Doktorlar, hastaların rüyalarını analiz ederdi. Galen, Asklepiumun en meşhur doktorudur.

  Serapis tapınağı, Bergamadaki önemli mekânlarından biridir.

  Pergamon’un Aşağı Kent olarak adlandırılan aşağı bölümünde, Agora ile heykel okulu ve evler bulunmakta idi.

  Bergama kentinin kuzeybatısı ile Bergama Çayı arasında Roma dönemi yerleşmesi bulunur. Burada 50 bin kişilik amfi tiyatro ile 30 bin kişilik tiyatro vardı.

  Bergama, arkaik dönemi temsil eden bir yerleşimdir. Ancak Helenistik ve Roma döneminde güç kazanmıştır. Kazılar, Alman arkeologlar tarafından yürütülmüştür. Carl Human Athena Tapınağını bulmuştur. Bergama şehrindeki müze, Türkiye’nin ilk arkeoloji müzesidir. Kazılarda ki buluntularının bir kısmı burada sergilenmektedir