• Smyrna (İzmir)

  Antik İzmir, ege bölgesinin en eski yerleşimidir. Şehir ilk olarak Bayraklı bölgesinde kurulmuştur. Şehrin temellerinin Bronz Çağ da ( M.Ö 3500) atıldığı tahmin edilmektedir. Bayraklı bölgesi kazıları 1948 yılında başlamıştır, kazılar halen devam etmektedir. M.Ö 11.yy da İyon ve Aiolıların bu bölgede yaşadıkları, Truva II katmanı kazılarındaki bulgularla saptanmıştır.

  Şehir, M.Ö 8 ve 7. Yy larda önce Frigya’lıların daha sonra Lidya’lıların hakimiyetine girmiştir. Daha sonra şehir, Pers hakimiyetine girer. M.Ö 330 yılında, Büyük İskender şehre hakim olmuştur. Efsanaye göre, Büyük İskender antik İzmir’in güneyinde Pegasus Dağında uyurken (Pegasus:Yunan Mitolojisindeki Kanatlı At), Tanrıça Nemeis, İskender’e şehri tepeye – Kadifekale’ye kurmasını söyler. İskeder’in ölümünün akabinde, eski Yunan dönemi ‘’İzmir’’ şehri kurulur. Verimli toprakları ve limanın uygunluğu, İzmir şehrini, bölgede en önemli yerleşim konumuna getirir.

  M.Ö 288 yılında, şehir Bergama hakimiyetine girer, Kral III.Attalosun ölümü akabinde, şehir Roma hakimiyetindedir. Şehir, M.S 7.yy da Arab saldırılarıları ile karşı karşıya kalmıştır.

  Şehir, Klasik Roma ve Bizans döneminde kültür ve sanat merkezidir. İzmir, daha sonra Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Haçlı seferleri döneminde, ünlü amiral Çaka Bey, İzmir valisi idi.

  Şehir, bir dönem Avrupalı şövalyelerinin de kontrolunda kalmıştır.

  İzmir, 1402 yılında Timur tarafından feth edilmiştir. 1415 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

  İzmir, 1.Dünya savaşı akabinde 15 Mayıs 1919 – 9 Eylül 1922 tarihleri arasında Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

  İzmir, bugün Türkiye’nin 3.büyük şehridir. İlk önce küçük bir alanda başlıyan İzmir fuarı, bugün gerek Ortadoğu gerekse Ege ve Akdeniz bölgesi için çok önemli Ticaret ve kültürel etkinlik haline dönüşmüştür.

  Antik Agora, ilk Bizans döneminde inşa edilmiş, Osmanlı döneminde tekrar düzenlenmiş, Kemer Çayın’dan gelen su kemerleri ile Osmanlı dönemi camileri görülmeye değer eserlerdir.

  Poseydon ve Demeter heykelleri İzmir Müzesinde sergilenmektedir. Müze’de çeşitli kazılarda bulunan, Arkaik ve Roma dönemi objeleri de sergilenmektedir. Önemli bir müzedir.

  Kordon da bulunan Atatük’ün evi, muhakkak görülmesi gereken mekandır.