• Myndos

  Antik Gümüşlük kentinin, yerli halk;Lelegler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bugün, antik kenti kalıntıları, şehrin güneydoğusundadır. Leleg ve Karyalılar, Bodrum Yarımadası  yamaçlarında yaşarlardı. Dor göçleri sonucunda, bugün kalenin olduğu bölgeye yerleşmişler, Dorlarla birlikte Halikarnası kurmuşlardır.

  M.Ö 4.yy da Kral Mausolos Gümüşlük şehrini kurmuştur. Şehir surları 3km uzunluğundadır. Surlarda kullanılan yeşil granit taşı, Koyunbaba Koyundan getirilmiştir. Şehir duvarları Büyük İskenderin askerleri tarafından tamamen tahrip edilmiştir.

  Tiyatro ve stadyum kalıntıları, antik döneme aittir.

  Gümüşlük şehri, Sezar'la Kartacalılar arasındaki çekişmede önemli rol oynamıştır. Kartacalılar, Sezar'a karşı halkı kışkırtmış ve askerlerini, yerli halk üzerinde kurduğu baskı ile Gümüşlükte oluşturmuştur. Rodos donanması karşısındaki yenilgi Kartaca için kaçınılmaz son olmuştur.

  Gümüşlükte sanatsal etkinlerin yapıldığı; Eklisia Kilisesi, Roma dönemine aittir.

  Gümüşlük halkının tuzlu su içtiği ve şaraplarını deniz suyu ile karıştırdığı bilinmektedir.