• Bybassos

    Bayır şelalesi ile antik Bybassos dan geriye kalan tiyatro ve kale kalıntıları görülmeye değerdir. Bybassos şehrinin Eren dağı çevresinde olduğuna inanılmaktadır. İnsanların, sağlık tanrıçası Hemitiaya kutsanmış anıta tedavi için geldikleri, tedavi süresince bu tapınak uyuyarak şifa buldukları rivayet edilmektedir.

    Ulaşım aranjmanını, Orhaniyedeki lokantalar vasıtası ile yapabilirsiniz.

     

    Mitolojiye göre; Rodos Kralı Staphylusun Molpadia ve Partheos adlarında iki kızı vardır. Birgün, kral kızlarına yeni keşfedilmiş kutsal şarabı koruma görevi vermiş. Birkaç gece sonra, kızlar uyurken; domuzlar kutsal şarap testilerini kırmışlar. Kutsal şarap yerlere dökülmüş. Bu kargaşada uyanan kızlar, babalarının çok öfkeleneceği korkusu ile ölmek için kayalara kendilerini atmışlar. Uçurumunda kayaların üzerinde kızları bulan Tanrı Apollo, her iki kızıda tekrar yaşama döndürmüş, Molpadia yı Hisarönü Körfezi Pazarlık bölgesine götürmüş, onu tıbbi bilgilerle donatmıştır. Molpadia bu yeteneği ile Sağlık Tanrıçası \\Hemithea\\ olarak anılmaya başlanmıştır. Eren dağındaki tapınak ; Molpadia için yapılmış ve kutsanmıştır.