• Antiphellos(Kaş)

    M.Ö 4. yy a kadar küçük bir yerleşim merezi olan şehir, Roma döneminde önemli bir liman kenti olmuştur. Tiyatro Helenistik dönemine aittir. Roma döneminde şehir sünger ve kereste ihraç limanıdır.
    Şehrin Dor mimari özelliğindeki anıt mezarı tepenin kuzey batısında, tiyatrononun altında, zeytin ağaçları arasındadır. Diğer anıt mezar 4.yy da blok taştan yapılmıştır. Kaş ın batı yamacındaki taş anıt mezarlarda görülmeye değerdir