• Babakale Kalesi(Castle)

    Kale, Osmanlı dönemi padişahlarından 3. Ahmed in emri ile 1726 yılında yapılmıştır.   Korsanlığın önlenmesi ile Osmanlı donanmasına lojistik destek sağlanması amaçlanmıştır. Kale, mahkûmlar tarafından inşa edilmiştir. Kireç taşı ve kum karışımı malzeme kullanılmıştır. Kale dikdörtgen şeklindedir. Komplekste, cami, hamam ve çeşme de yer almaktadır. İnşaatın tamamlanması akabinde tüm mahkûmlar serbest bırakılmış ancak bu yörede yaşamaları şart koşulmuştur. 5 km uzunluğundaki su hattı yine mahkûmlar tarafında döşenmiştir.

    Baba Burnu, Asya kıtasının en batı uç noktasıdır. Kalenin kuzeybatısında fener bulunmaktadır.