• Caria (Karya)

    Karya, güneybatı Anadolu, Büyük Menderes Nehri ve Kaunos’ u içine alan (Ionya, Frigya ve Likya) bölgesinin antik Yunan dönemindeki adıdır. 

    M.Ö 4.yy da İmparator Hekatomus dönemi, Karya’nın en parlak dönemidir. Milas şehri Karya’nın başkenti idi.Hekatomus’un oğlu, Maussollos döneminde, Halikarnas (Bodrum) Karya’nın başşehri olmuştur. 

    Bu dönemde, başta Halikarnas olmak üzere tüm şehirler, Yunan kültür ve anlayışına uygun düzenlenmiştir. Karya, Büyük İskenderin ölümünden sonra önce Selevkos İmparatorluğu daha sonra da Bergama’nın egemenliğine girmiştir. 

    M.Ö 133 yılı itibari ile Karya, Roma vilayetidir. Karya, 13.yy da Menteşoğullarının egemenliğine girmiştir.