• İyonya (Ionia)

    Batı Anadolunu merkezi, İzmir Bargila sahil şeridi ile Sisam ve Sakız Adaların kapsayan bölge antik Yunan döneminde İyonya olarak bilinirdi. Ünlü tarihçi, Heredot tarafından belirtilen bu şehirler; Efes, Selçuk, Kolofon, Milet, Priene, Lebedus, Erthrae (Ildır), Foça, İzmir ve sakız dır. İyon şehirlerinin hepsinde ana tanrı; Athenadır. Bu şehirler, Dorlardan kaçan Akalar tarafından kurulmuştur.

    Muhtelif kazılar sonucunda bulunan geometric çömlek objerinden, Anadoluda hellenistik dönemle ilgili yerleşimin 10.yy başında başladığı tezini teyid etmektedir.

    İyonlar denizci insanlardır. Akdeniz limanları arasındaki deniz ulaşımına hakim olmuşlardır. İyonlar, mimarlıkta, heykelcilikte çok ilerlemiştir. Efes’teki Artemis Tapınağı ile Didim’deki Apollo Tapınağı İyonya mimarlığının şahaseridir.

    İyonyalılar, kuzey ve güney Ege sahillerinde çok sayıda koloni kurarak ticari üstünlüklerini geliştirdiler.

    İyonya M.Ö 546 yılında Likya egemenliğine girmiştir.