Coast Guide TR

Mürefte

KÖRFEZ
Marmara Denizi

Mürefte

Koordinat 40°40'28.33" N - 27°15'50.94" E
Harita Numarası 295

Ana Mendirek Ucu F.G
Tali Mendirek Ucu F.R
Mürefte beldesinin doğusunda yer alır. Yaklaşırken sahile yakın topukları göz önünde bulundurarak, açıktan direk yaklaşmada fayda vardır. Limana girişte 6-7 metre olan derinlik, rıhtımlarda 2.5-3 metre civarındadır. Tekneler, demir atarak kıçtan kara veya uygun hallerde aborda olarak yanaşabilir. 50 teknenin yanaşabileceği barınakta su ve elektrik bağlantısı yapılır. Mürefte Su Ürünleri Kooperatifi tarafından işletilir(0542-274 89 49). 30 metreye kadar tekneler kızakla çekilebilir. Çekek alanında 50 tekne kapasite bulunmaktadır. Tekne imali ve onarımı gerçekleşir( 0535-643 01 96) Yakıt tankerle getirilir. Mürefte beldesi içinde olduğundan alış veriş, güvenlik ve sağlık tüm imkanlarından yararlanır. Çarşamba, Mürefte’nin semt pazarı günüdür. Kara yoluyla Tekirdağ 55 kilometre mesafededir.

Mürefte Harita

Görseller

İmkanlar